Opis

Nakon dodavanja bindera u 2K boju možemo dobiti mat ili polumat površinu.
U cenu je uključen PDV.