Opis

Eco 2K binder koristi se u kombinaciji sa Profix Acryl lakom za dobijanje ekonomične smeše.
Dodavanje veziva ne utiče na pogoršanje podudaranja boja. Komponenta je sastavni deo akrilnog sistema boja.
U cenu je uključen PDV.