Opis

CP 363 je idealan izolacioni prajmer koji zadovoljava standarde VOC za brzo ponovno bojenje starih premaza. Savršen za upotrebu pre nanošenja Kar-Bon, Aqua 2G ili Akril proizvoda.
Kod premazivanja originalni, fabrički premaz, radi kao promoter adhezije promotera i izolatora. Eliminiše potrebu za napornim i skupim brušenjem podloge.

Zahvaljujući svojim svojstvima nanetom laku daje efekt visokog sjaja i odličnu adheziju.

Prajmer se može nanositi mokro-na-mokro metodom. Kao rezultat toga, trošak farbarskih radova je značajno smanjen. Transparentnost pomaže da se izbegne vidljiva prašina. Maskiranje je manje naporno. Samo na površinama visokog sjaja potrebno ga je brusiti sa Scotch Brite (Skoč Brajtom).
Preporučeni učvršćivač CP297
Pakovanje: 0.8L

U cenu je uključen PDV.