Opis

Omogućava stvaranje besprijekorno glatkih premaza čak i na znatno velikim površinama. Proizvod pruža izolaciju od akrilnog prajmera. Kao izolator štiti površinu od štetnog uticaja predoziranja ili premalih učvršćivača u poliesterskim kitima. Proizvod je namenjen za mehaničku i ručnu obradu sitnozrnatim brusnim papirom.
U cenu je uključen PDV.