cbrCBR je hemijska kompanija koja je uspela da spoji istraživanje i razvoj, proizvodnju, reklamiranje rastvarača i razređivača, logistiku i transport.Tradicija, iskustvo, tehnološke inovacije, industrijske investicije, visoko kvalitetni standardi i velika paleta proizvoda omogućuju firmi CBR progresivan rast ka vodećoj poziciji na tržištu.

Misija CBR-a je neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda, optimizacije troškova , odlične preduzetničke veštine i korisničkog servisa.Ambicija svakog industrijskog preduzetnika je da ima najbolju i najmoćniju fabriku da bi dobio najbolje od proizvodnje.

Tržište zahteva i nagrađuje one poslovne ljude koji imaju hrabrost da investiraju u ljudske i finansijske resurse i da uvek ponude ono najbolje.
CBR hemijska fabrika i reproduktivne strukture rezultat su projekta investiranja u kontinuirani razvoj. Investirano je u važna istraživanja i međunarodna tehnička znanja. CBR je osnovana u Evropi i najmodernija je inovativna hemijsko-industrijska fabrika za proizvodnju razređivača i rastvarača.