Opis

Odbojnici imaju čvrsto pocinkovani dizajn sa pričvršćivačima i podešavanju visine. Plastične kape na krajevima nosača omogućavaju bezbedan rad na delovima i bez štete.