Opis

  • Pištolj za prskanje boje sa gravitacionim lončetom od 600cc
  • Najlonska čaša sa uređajem za hvatanje kapljica, 3/8M BSP navoj
  • 1/4M BSP navojni priključak za dovod vazduha
  • Dostupan sa HPS ili HVLP tehnologijom

U cenu je uključen PDV.