Opis

Mipa aktiv prajmer (washprimer) je 2k filer specijalno namenjen za aluminijum, sa aktivnom zaštitom protiv korozije i odličnom adhezijom na gvožđe, čelik i galvanizovane metale. Može biti obojen sa 1k I 2k Mipinim sistemima ( sa izuzetkom epoxy i vodorazredivih sistema).
U cenu je uključen PDV.