Mipa

Mipa Professional Coating SystemsGospodin Paul Mittermayer osniva MIPA AG 1948 godine, pod imenom Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik, u Landshutu. Nakon kontinuiranog širenja na lokaciji u Landshutu, 1995 godine, sele se u sadašnje sedište u Essenbach-u, koje se nalazi nedaleko od Landshuta, na oko 10 km. Tokom 2001 godine, ime kompanije je promenjeno u MIPA AG. Kompanija nastavlja da postoji kao akcionarsko društvo u vlasništvu porodice, bez kotacije na berzi. Od 2003, Streicolor AG, Frauenfeld / Švajcarska postaje drugi proizvodni pogon koji je takođe deo MIPA AG grupe. Zbog akvizicije Henelit GmbH u januaru 2008, dodatno postrojenje za proizvodnju se nalazi u Villach-u, Austrija .

MIPA AG nosi naziv Profesionalni sistemi premazivanja. Odgovarajući na ovaj lajtmotiv razvijamo, proizvodimo i prodajemo premaze sa glavnim akcentom na boje i lakove.

Naši proizvodi su uvek vezani za sistem. Mi nismo zadovoljni sa jednostavnom ponudom jednog proizvoda našim klijentima, i brinemo o našim klijentima u svim fazama procesa bojenja. Osim toga, nudimo različite proizvode kao dopunu ili kombinaciju, u odnosu na glavni proizvod. Većina naših proizvoda poseduje konstantno visok kvalitet, brojne varijacije u boji i nivou sjaja, koji mogu da se proizvode pomoću sistema nijansiranja.

Kupac, koji je krajnji cilj naših MIPA proizvoda, je profesionalni lakirer prisutan u trgovini i industriji. Mi smo podredili naš kvalitet, informacije i logistiku ovoj klijenteli. Na taj način, mi blisko sarađujemo sa našim trgovačkim i komercijalnim partnerima, koji takođe snabdevaju isti tip kupaca.

MIPA AG je kompanija aktivna širom sveta, sa kupcima u vezi partnerstva, koja podrazumeva razmenu znanja. Mi smo partner našim kupcima, a kupci su naši partneri u stalnom poboljšanju naših proizvoda.

Još više nego što propisuju zakonski uslovi, MIPA se ističe u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji naših proizvoda, što je od značaja za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa. Glavni akcenat leži u zaštiti obojenih objekata, kao i korišćenju ekoloških sirovina i sistema za lakiranje.